ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Citizens In Power (CIP) είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση. Το CIP στοχεύει στην ανάπτυξη αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους το CIP έχει δημιουργήσει συνεργασίες με τα περισσότερα Κυπριακά πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού παιδαγωγικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας κυρίως ηλεκτρονικές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

www.citizensinpower.org

Η CEPROF είναι ιδιοκτήτης του Escola Profissional de Espinho, ενός VET σχολείου που ιδρύθηκε το 1990. Η επαγγελματική του δραστηριότητα είναι η προώθηση σχολικών κέντρων και επαγγελματικών σχολών. Στόχος του είναι να συμβάλει στις προσωπικές επαγγελματικές δεξιότητες των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά εργασίας. Προωθεί την προσέγγιση μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων έτσι ώστε να παρέχουν ευκαιρίες μάθησης σύμφωνα με τις τοπικές εθνικές ανάγκες. Οι κύριοι τομείς κατάρτισης είναι εκείνοι που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, για την υποστήριξη των απαιτήσεων αυτής της βιομηχανίας σε παράκτιες περιοχές από το Aveiro Porto. Το επίκεντρο της τεχνολογίας είναι επίσης πολύ ισχυρό, ειδικά στο Mechatronics Electronics για την υποστήριξη της βαριάς βιομηχανικής περιοχής του Porto-Gaia-Ovar. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα δημιουργικότητα. Το σχολείο έχει ήδη κατακτήσει αρκετούς τίτλους σε διαγωνισμούς ρομποτικής και έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς επιστημονικής έρευνας.

 www.espe.pt

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι Ελληνική ΜΚΟ, η οποία δεσμεύεται στην προώθηση της καινοτομίας και στην βελτίωση του επιχειρηματικού πνεύματος. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως έναν από τους κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη και την συνοχή των κοινωνιών, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα και είναι σε θέση να παρέχει καινοτόμες λύσεις με τις οποίες θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η προώθηση της απασχολησιμότητας.

 www.ied.eu

Η Logospycom αρχικά δημιουργήθηκε ως μια εταιρεία με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα σε νέους που πάσχουν από Συγκεκριμένες Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσπραγία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.) Έπειτα από μακροχρόνια παροχή υποστήριξης σε σχολεία, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς, δημιούργησαν το τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

www.logopsycom.com

Close Menu