Επαναπροσδιορισμός του επιχειρηματικού αντίκτυπου που επιφέρει η μέθοδος της παιχνιδοποίησης σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στη νεολαία.

Αυτό το έργο στοχεύει κυρίως στην εκπαίδευση των επιχειρηματιών της επόμενης γενιάς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας.

Επιμέρους στόχοι του έργου:

  • ανάπτυξη κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ανάμεσα στους νέους
  • παροχή ενός καινοτόμου μοντέλου βασισμένου σε υπηρεσίες ΤΠΕ, το οποίο περιέχει θεωρητικές και πρακτικές μεθόδους οι οποίες θα παρακινήσουν τους νέους επαγγελματίες στον τομέα των ΜΚΟ προς την εφαρμογή της ενεργούς μάθησης
  • ενδυνάμωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των διάφορων περιοχών της Ευρώπης
  • υποστήριξη της ανάπτυξης της ΕΕ ως μιας κοινωνίας που βασίζεται στην γνώση.

επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook

Ελέγξτε το κανάλι μας στο YouTube.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δωμάτια απόδρασης (Escape Rooms) με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: ένα ολοκληρωμένο πακέτο σεναρίων για Escape Rooms

Ένας αναλυτικός Οδηγός Ανάπτυξης

Οδηγός «Η εφαρμογή της μεθόδου «gamification» και των Escape Rooms για Κοινωνική επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση του νεανικού τομέα»

Το «Βιβλίο με συμβουλές για το τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνετε» και η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

ΕΤΑΙΡΟΙ

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

Close Menu