Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
"ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ"

Για να ολοκληρώσουμε την πρακτική προσέγγιση της παραγωγής αυτού του έργου, δημιουργήσαμε ένα εγχειρίδιο με καλές πρακτικές (ή μελέτες περίπτωσης) που παρουσιάζουν τη σύνθεση του ER-SE σε οργανισμούς / κέντρα νεολαίας, υπό την οπτική ενός εκπαιδευτή. Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει τις εμπειρίες που είχαν οι εταίροι και περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση της εγκατάστασης, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, τις προκλήσεις που ξεπεράστηκαν, την επιτυχία και τον αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία και την ενασχόληση των συμμετεχόντων. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το εγχειρίδιο και να δοκιμαστεί το υλικό που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως στο πακέτο της ενότητας του ΠΠ3, οι εταίροι του έργου οργάνωσαν μια πιλοτική δοκιμή σε τοπικό επίπεδο (λόγω της κατάστασης COVID-19 στο Βέλγιο, η Logopsycom δεν είχε την ευκαιρία να κάνει τις πιλοτικές δοκιμές ). Δημιουργήσαμε επίσης ένα βίντεο από κάθε έταιρο για να δώσουμε την ανατροφοδότησή μας σχετικά με αυτές τις εμπειρίες.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

ER-SE: Τα βίντεο με τις συνεντεύξεις για τα ναι και τα όχι: Ο στόχος αυτών των βίντεο είναι να μεταφέρουν εμπειρίες και να δώσουν συμβουλές σε εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που θα χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης του έργου ER-SE!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Tα παιχνίδια απόδρασης μας θα σας σαγηνεύσουν! Αυτές οι φωτογραφίες απεικονίζουν τα διάφορα σενάρια που βίωσαν οι εταίροι.

Close Menu