Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ!

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

  • Να μάθετε για την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Να κατανοήσετε τη σύνδεση μεταξύ κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικών προβλημάτων.
  • Να μάθετε για την κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μαθαίνοντας για τέσσερις επιχειρήσεις στην Ευρώπη (χώρες των εταίρων). Επιπροσθέτως, μέσα από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα Κοινωνικής Επιχείρησης.
  • Να μάθετε για τις Ευρωπαϊκές κοινωνικές προκλήσεις και να εμπνευστείτε για κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Οι 4 Κοινωνικές Επιχειρήσεις που προωθούνται μέσα από το έργο Society Profits αποτέλεσαν έμπνευση για τη δημιουργία της υπόθεσης αυτού του escape room:
Η Fair Trade Hellas είναι μία ελληνική ΜΚΟ, που ιδρύθηκε το 2004 ως μη-κερδοσκοπικός οργανισμός. Είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που λειτούργησε για την προώθηση του Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade), ένα κίνημα που μάχεται ενάντια στη φτώχεια, παγκόσμια και τοπικά, μέσω μίας βιώσιμης, δίκαιης, ηθικής και υπεύθυνης προσέγγισης ως προς την παραγωγή, τις αγορές και την κατανάλωση προϊόντων.
Το SPEAK είναι ένα γλωσσικό και πολιτισμικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά– μια ανταλλαγή γλωσσών και πολιτισμών ανάμεσα σε μετανάστες και ντόπιους που καταρρίπτει τα σύνορα, προωθεί την πολυγλωσσία, την ισότητα και κάνει πιο δημοκρατική την εκμάθηση γλωσσών. Ο καθένας μπορεί να αιτηθεί για να μάθει ή να διδάξει οποιαδήποτε γλώσσα ή πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων και της χώρας όπου κατοικεί.
Η Anakyklos Perivallontiki είναι ένας μη-κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, με στόχο την ενεργή συνεισφορά για ένα καθαρό, υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον.
Οι Biblioteque sans frontiers (BSF), γνωστές ως βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα (LWB- Libraries Without Borders) είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός με γραφεία στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που υποστηρίζει τη δημιουργία και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πολιτικών για μειονεκτούντες ανθρώπους. Με αυτόν το σκοπό, αναπτύσσει εργαλεία και προγράμματα με στόχο την κινητοποίηση και την ενίσχυση των δικτύων δημόσιας ανάγνωσης και των κοινωνικοπολιτισμικών οργανισμών.

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΔΩΜΆΤΙΟ ΣΕ 360°

Κατεβάστε το έντυπο υλικό :

Close Menu