ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Αυτό το έργο στοχεύει κυρίως στην εκπαίδευση των επιχειρηματιών της επόμενης γενιάς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας.

Η βασική φιλοσοφία του έργου

Για να αντιμετωπιστεί η νεανική ανεργία, οι νέοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις που συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και επιπλέον να έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις έτσι ώστε κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερες ευκαιρίες απασχολησιμότητας. Ένας από τους τρόπους που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του παραπάνω στόχου, είναι η όλο και αυξανόμενη ανάπτυξη των κοινωφελών επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι στους νέους να έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε ένα περιβάλλον που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξή τους – αν και με εμπορική εστίαση. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συμβάλλουν σημαντικά στα εθνικά σχέδια δράσης.

Σκοπός του έργου “ER-SE” είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές των ΜΚΟ και άλλων νεανικών οργανώσεων, κατάλληλα και σύγχρονα εργαλεία πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία παράλληλα περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες που μπορούν να ενισχύσουν την απορρόφηση γνώσης, λειτουργώντας έτσι ως κύριος καταλύτης στην παρότρυνση των ανθρώπων να εφαρμόσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η συνεργασία μεταξύ διάφορων εκπαιδευτών από διαφορετικές οργανώσεις θα οδηγήσει στον σχεδιασμό ενός ισχυρού εργαλείου πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μέσω αυτού του έργου προσπαθούμε να στηρίξουμε την δημιουργία σχετικού περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης σε διαφορετικές γλώσσες και ταυτόχρονα να στηρίξουμε διαδικασίες για την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, προωθούμε την αξία των υφιστάμενων τάσεων μέσω προσβάσιμων στρατηγικών.

Close Menu